O Lekarzu

O Lekarzu

Dr. n.med. Lucyna Kobielska urodziła się w Katowicach. Po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu pierwszego roku, w roku studia te przerwała, by zgodnie z powołaniem, i wbrew rodzinnej presji, rozpocząć naukę na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Dyplom Lekarza uzyskała 7 lat później, w roku 1992, po rocznej przerwie 1990-1991 poświęconej opiece nad pierwszym synem. Po ukończeniu obowiązkowych staży, w roku 1994 rozpoczęła pracę w Klinice Położnictwa i Ginekologii CSK w Katowicach – Ligocie. Stopień I specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii uzyskała w roku 1997, Stopień II – w roku 2000, w rok po narodzinach drugiego syna.

W roku 1999 otrzymała Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej jako współtwórca Scentralizowanego Systemu Monitorowania i Nadzoru Płodu „MONAKO“.  W roku 2004 uzyskała tytuł Doktora Nauk Medycznych dzięki obronionej z wyróżnieniem pracy dotyczącej metod diagnostyki prenatalnej („Porównanie Wartości predykcyjnej badania mechanicznej i elektrycznej czynności serca płodu w klinicznej prognozie stanu noworodka“). W latach 2005 – 2015 pełniła rolę wykładowcy akademickiego na Wydziale Ginekologii i Położnictwa ŚUM, prowadząc wykłady dla studentów obcojęzycznych. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.

Prowadzenie Ciąży

Kompleksowa opieka położnicza,przed i po porodowa.

Dowiedz się wiecej

Diagnostyka

Drobiazgowa diagnostyka USG w czasie ciąży

Dowiedz się wiecej

Antykoncepcja

W tym dobór i implantacja wkładek wewnątrzmacicznych

Dowiedz się wiecej